Венто Либеро Ерси Уела Эрхай

Нашёл хозяев
сука

.

Родители: