Венто Либеро Рюми Атос Кулей РЕЗЕРВ

Нашёл хозяев
сука
Москва

.

Ушедшие: